Przejdź do treści

Archiwum aktów prawnych dot. odpłatności za usługi edukacyjne w poprzednich latach akademickich

 • Zarządzenie Nr 50/2022 (t.ujedn.) Rektora UKSW z dn. 06.06.2022 ws.
  wysokości  opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów  związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023, zm. Zarz. Nr 60/2022 (dużo zmian), zm. Zarz 96/2022 (WT poprawione w tabeli)

 • Zaraządzenie Nr 47/2022 (t.ujedn.) Rektora UKSW z dn. 30.05.2022 ws.
  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2022/2023, zmienione Zarz.: Nr 64/2022, Nr 91/2022, Nr 106/2022, Nr 12/2023, Nr 26/2023

 • Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora UKSW z dn. 08.06.2021 ws.
  wysokości  opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów  związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów, zm. Zarządzeniem 127/2021 (par.12 – cennik i konta)

  • błąd w nazwie kierunku, sprostowano Obwieszczeniem 5/2021
  • zał.1 – opłaty 2 raty
  • zał.2 – opłaty 4 raty
 • Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora UKSW z dn. 25.06.2021 ws.
  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2021/2022,
  zm. Zarz. nr 95/2021 (dodano “Otwarty Dialog…” i “Zarządzanie jakością powietrza”)
  zm. Zarz. nr 7/2022 (dodano SP zamawiane przez MEiN oraz Kurs WSR)

 • Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora UKSW z dn. 12.07.2020 ws.
  wysokości  opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów  związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów
 • Zarządzenie Nr 50 /2020 Rektora UKSW z dn. 16.07.2020 ws.
  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2020/2021,
  zm. Zarz. nr 72/2020 (dodano “Zarządzanie jakością powietrza…”)

 • Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dn. 06.06.2019 ws.
  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne (zm. Zarz. nr 47/2019 oraz Obwieszczenie nr 4/2019) TEKST JEDNOLITY
 • Zarządzenie Nr 39 /2019 Rektora UKSW z dn. 24.09.2019 ws.
  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020 (zm. Zarz. nr 56/2019 – dodanie studia podyplomowe „Genealogia. Teoria i praktyka”)

 • Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019, zm. Zarz. nr 47/2018 z dn. 15.10.2018 (filologia II st.)
 • Zarządzenie Nr 30/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2018/2019.

 • Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018, zm Zarz. Nr 49/2017 (zm. zał. 1-2), zm. Zarz.Nr 90/2017 (w par. 2 dodano ekonomię menedżerską II st i inżynierię środowiska II st)
 • Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2017/2018, zm. Zarz. Nr 58/2017 z dn. 18 września 2017 (§1, u.1, pkt.1, lit. a – tiret 18 oraz §1,u.1 – brzmienie pkt.2); zm. Zarz Nr 5/2018 z dn. 1 lutego 2018 (§1, u.1, pkt.1, lit. f – dodano tiret 3); zm Zarz Nr 11/2018 z 28 lutego 2018 (§1, u.1, pkt.1, lit. h – dodano tiret 2).

 • Zarządzenie Nr 32/2016 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2016/2017,
  zmienione Zarz. Nr 47/2016, Zarz. Nr 61/2016, Zarz. Nr 74/2016, Zarz Nr 80/2016, Zarz Nr 6/2017, Zarz. Nr 14/2017 – tekst jednolity

 • Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016, zmienione Zarz. Nr 31/2015 z dn.15 lipca 2015 r. oraz Zarz. Nr 40/2015 z dn.18 września 2015 – tekst jednolity
 • Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2015/2016, zmienione Zarz. Nr 41/2015 z dn.28 września 2015 r., Zarz. Nr 53/2015 z dn. 22 października 2015 oraz Zarz. Nr 6/2016 z dn. 4 lutego 2016 – tekst jednolity

 • Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 – po zmianach – Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 10.07.2014 –tekst jednolity
 • Zarządzenie Nr 51/2014 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2014/2015 (zmienione: Zarz. nr 74/2014 z dnia 7.11.2014,  Zarz. nr 84/2014 z dnia 26.11.2014, Zarz. nr 9/2015 z dnia 19.02.2015 oraz Zarz. nr 13/2015 z dnia 25.03.2015) – tekst jednolity