Ksztalcenie

TYDZIEŃ JAKOŚCI – II edycja

Tydzień Jakości Kształcenia odbędzie się między 18 a 22 października. Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych i…

Szkolenia zewnętrzne

nazwa szkolenia PROJEKT: Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej organizator wspólnie: UMK, SGH,…

Organizacja kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela

W zakładce WSZJK – akty prawne w punkcie 3, ostatnia kropka dostępne jest Zarządzenie Nr 25/2021…

Kursy i trzeci cykl dokumenty z USOS

Zarządzeniem Nr 26/2021 Rektora UKSW z dn. 9.04.2021 r.określono wzór i zasady sporządzania oraz wydawania absolwentom…

Nowe instrukcje

w zakładce Materiały szkoleniowe USOSowe Umowy w USOSweb – oświadczenia w USOSadmin Java – na rok…

Dyplomowanie w czasie pandemii – procedury

prezentacja dotycząca dyplomowania w czasie pandemii dostępna jest w zakładce Kształcenie na odległość w pkt. 4.…

Kalkulacje – procedury

NOWE zarządzenie ws. wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla studiów podyplomowych i kursów dostępne…

Plan obciążeń dydaktycznych – procedury

W zakładce Pracownicy -> Pensum i stawki znajdują się nowe procedury przygotowywania obciążeń dydaktycznych kadry akademickiej…

projekt nowelizacji Rozporządzenia ws. studiów – przyjęty

AKTUALNY wykaz nowelizacji tego rozporządzenia dostępny jest na stronie ISAP – link,a ujednolicony tekst po dotychczasowych…

Student z USOS do POLon

druga (nowa) Instrukcja dla Dziekanatów – POBIERZ pierwsza Instrukcja dla Dziekanatów – pobierz W związku z obowiązkiem…