Ksztalcenie

Harmonogram

2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku st. stac.
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:
28 -30 września 2021
– WNHS, WPK, WMP
– WPiA, WFCh, WNP
– WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM
28 września 2021
29 września 2021
30 września 2021
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej
1 października 2021
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 11 października 2021
(wolny od zajęć dyd.)
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na studiach stacjonarnych
2 listopada 2021
(wtorek)
Opłatek uniwersytecki15 grudnia 2021
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu czwartkowego
22 grudnia 2021
(środa -> czwartek)
Przerwa świąteczna23 grudnia 2021
– 2 stycznia 2022
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na studiach stacjonarnych
7 stycznia 2022 (piątek)
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
31 stycznia 2022
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 1 lutego 2022
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 2 – 12 lutego 2022
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 14 – 18 lutego 2022

* Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III semestr – 15 listopada 2021 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie 05.08 – 10.11.2021 r.

SEMESTR LETNI

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 18 lutego 2022
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 21 lutego 2022
Sesja poprawkowa semestru zimowego od 28 lutego
do 10 marca 2022
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego
13 kwietnia 2022
(środa -> piątek)
Przerwa świąteczna**14 – 19 kwietnia 2022
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych2 maja 2022
(poniedziałek)
Święto UKSW27 maja 2022
(wolny na st. stac.)
Promocje doktorskie i habilitacyjne28 maja 2022
Msza Święta z okazji Święta UKSW29 maja 2022
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 14 czerwca 2022
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego15 czerwca 2022
Sesja egzaminacyjna na studiach stac.17 – 30 czerwca 2022
Sesja egzaminacyjna na studiach niestac.wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022 r
Sesja poprawkowa semestru letniego 5 – 21 września 2022

** 14-15.04.2022 r. dla studentów kierunku lekarskiego są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

2020/2021

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:
28 września –
1 października 2020
– WNHS, WPK, WMP
– WPiA, WFCh, WSE
– WBNS, WNP, WSR, WNH, WMCM
– WT
28 września 2020
29 września 2020
30 września 2020
1 października 2020
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2020
Pierwszy dzień I trymestru* 1 października 2020
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych 2 października 2020
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 12 października 2020
(wolny od zajęć)
pierwszy dzień 1 roku studiów stacjonarnych:
I stopnia nauk o rodzinie; II stopnia kulturoznawstwa
i nauk o rodzinie oraz jedn.stud.mgr. teologii
15 października 2020
pierwszy dzień 1 roku studiów niestacjonarnych:
I stopnia nauk o rodzinie; II stopnia kulturoznawstwa
i nauk o rodzinie oraz jedn.stud.mgr. teologii
16 października 2020
Pierwsz dzień zajęć w Szkole Doktorskiej 19 października 2020
Ostatni dzień zajęć I trymestru 9 grudnia 2020
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu środowego
11 grudnia 2020
(piątek -> środa)
Sesja egzaminacyjna I trymestru 10-22 grudnia 2020
Opłatek uniwersytecki 17 grudnia 2020
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu środowego
17 grudnia 2020
(czwartek -> środa)
Przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 –
6 stycznia 2021
Pierwszy dzień II trymestru 7 stycznia 2021
Sesja poprawkowa I trymestru 18-27 stycznia 2021
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
1 lutego 2021
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 2 lutego 2021
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 2-12 lutego 2021
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 15-19 lutego 2021
SEMESTR LETNI

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 12 lutego 2021
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 22 lutego 2021
Sesja poprawkowa semestru zimowego 1-10 marca 2021
Ostatni dzień zajęć II trymestru 23 marca 2021
Sesja egzaminacyjna II trymestru 24-31 marca 2021
Pierwszy dzień zajęć III trymestru 7 kwietnia 2021
Sesja poprawkowa II trymestru 19-26 kwietnia 2021
Przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021
Promocje doktorskie i habilitacyjne20 maja 2021
Święto UKSW 28 maja 2021
(wolny od zajęć)
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu piątkowego
9 czerwca 2021
(środa -> piątek)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 15 czerwca 2021
zajęcia dyd. na studiach stac. odbywają się
wg. planu czwartkowego
15 czerwca 2021
(wtorek -> czwartek)
Sesja egzaminacyjna 16-30 czerwca 2021
Ostatni dzień zajęć III trymestru 16 czerwca 2021
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2021
Sesja poprawkowa semestru letniego 13-22 września 2021

*Trymestry – dotyczą kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

zmiany w 2019/2020 w zw. z covid-19

W roku akademickim 2019/2020 zmiany uwarunkowane zagrożeniem COVID-19
i mające wpływ na rok akademicki 2020/2021:

A.

W odniesieniu do zajęć dydaktycznych na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwie, biologii, inżynierii środowiska, chemii, fizyce, informatyce, archeologii, ochronie dóbr kultury i środowiska,
które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, dziekani mogą zarządzić inne terminy realizacji zajęć uwzględniając konieczność zapewnienia sesji egzaminacyjnej, egzaminacyjnej sesji poprawkowej oraz rozliczenia studentów w terminie do dnia 20 września.

B.

  1. Studenci studiów licencjackich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 30 czerwca 2020
  2. Studenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 15 lipca 2020
  3. Dziekani są zobowiązani do wyznaczenia, studentom egzaminu licencjackiego w terminie umożliwiającym udział absolwenta w rekrutacji na studia drugiego stopnia
  4. Egzamin centralny z języka obcego został przeniesiony na wrzesień. Termin czerwcowy pozostał w mocy dla studentów będących przed obrona pracy dyplomowej.
  5. sesja poprawkowa semestru letniego została wydłużona.

Harmonogramy z ubiegłych lat:

rozwiń

harmonogram – 2021/2022 – link do Zarządzenia

harmonogram – 2020-2021 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2019-2020 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2018-2019 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2017-2018 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2016-2017 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2015-2016 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2014-2015 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2013-2014 – tekst ujednolicony

harmonogram – 2012-2013 – tekst ujednolicony