Przejdź do treści

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

ZAPROSZENIE w trybie rozeznaniania rynku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą “przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 w zakresie języka specjalistycznego z różnych dziedzin naukowych dla czterech grup nauczycieli akademickich w dwóch turach, będących uczestnikami Projektu POWER 03.04.00-00-D003/17 pn.: Młody Dydaktyk w Uniwersytecie“

(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pt. “Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”)